Denne 1997 FH16 er utstyrt med kontainer og kran me klo. Vi har også henger med kontainer til den