Vi må ofte håndtere storsekk – og da er det lettvint å montere denne – et 2009-modell storsekkløft med Bm hurtigkopling.