Dette var et av de nye fjøsene i vårt distrikt som vi hadde betongleveransen til. Oppdraget med samdriftsfjøset var det Ole Joar Bergslid Service AS som stod for.