Vi leverte 50 meter komplett kaianlegg med utriggere, forankringsmateriell, og sørget også for utlegging av anlegget. Dette er en av mange kaileveranser vi har hatt de siste årene.