Vi legger vekt på å ha fleksibelt utstyr tilgjengelig.

Dette er et 2011-modell, tremeters Spearhead sageaggregat som er tilleggsutstyr til våre Slagkraft kantklippere. Et effektivt hjelpemiddel mot gjengroing av eksempelvis veier.