Snutebiler er ikke lenger veldig vanlig langs norske veger. Vi har to.

Denne – en Scania T144 530 – er utstyrt med semivogn for frakt av stein og grus.