Vi legger vekt på å ha en mest mulig oppdatert maskinpark til enhver tid.

Denne – en Scania R500 kombibil – er en 2006-modell.