Dette oppdraget ble utført i 2004 av Veidekke. Alt av betong som ikke er betongelement, er levert fra oss. Dette er et bygg som i hovedsak består av betong.