Storbjørkåsen Grustak

Fra Kolvereid skipes ut støpesand til ulike kunder langs kysten.

Bilde fra Brækkankaia på Kolvereid. Lasting av Helene II.

Steinbrudd midt i skipsleia

På Stakkskaret på Vikna har vi et steinbrudd der vi leverer fjell i alle ulike fraksjoner.

Fjellet har svært høy kvalitet.

 • Strøsand 0/6mm
 • Subbus 0/6mm
 • Veigrus 0/11mm
 • Veigrus 0/16mm
 • Veigrus 0/32mm

 

 • Knust singel 8/16mm
 • Pukk 20/60mm
 • Pukk 20/120mm
 • pukk 0/120mm

 

Andre fraksjoner leveres også på forespørsel.

 

Knusing av fjell på Stakkskaret i Vikna.

 

Siden oppstarten i 2010 har vi i Nærøysundgruppen levert cirka 1 000 000 tonn til mange ulike prosjekter i Ytre Namdal og utskipet mange båter med varer herfra.

Varene fra bruddet er i all hovedsak gått til både betong og til ulike veiprosjekter på riks- og fylkesveier.

Det er lagt ned mye arbeid i CE-deklarasjoner av ulike fraksjoner, som eksempelvis veigrus 0/11-0/16-0/32 og singel 8/22 og så videre.

Vi kan dermed levere ønskede fraksjoner – uansett små eller store kvanta – og vi samarbeider på båtfrakt med blant andre Seaworks, som har bånd med lengder opptil 30 meter. Dermed trenger man ikke kai for å kunne ta imot varene.

Meyership er også  en samarbeidspartner på båtfrakt.

Følgende fraksjoner leveres som standard fra vårt brudd :

 • 0/8 mm CE
 • 0/11 mm CE
 • 0/16 mm CE
 • 0/32 mm CE
 • 0/100 mm
 • 8/16 mm
 • 8/22 mm CE
 • 11/22 mm
 • 22/100 mm CE
 • 22/120 mm
 • 22/150 mm
 • Samfengtfjell
 • Andre fraksjoner leveres på bestilling

Vi kan tilby leveranser levert ulike lastebiler eller semier med ønskede kvanta i fra 1-35 tonn fast pris levert.

Levert med båt  fra 550 – 2500 tonn, med eller uten transportbånd.