Utskiping

Siden oppstarten i 2010 har vi i Nærøysund Gruppen levert cirka 1 000 000 tonn til mange ulike prosjekter i Nærøysund Kommune og utskipet mange båter med varer herfra.

Varene fra bruddet er i all hovedsak gått til både betong og til ulike veiprosjekter på riks- og fylkesveier.

Det er lagt ned mye arbeid i CE-deklarasjoner av ulike fraksjoner, som eksempelvis veigrus 0/11-0/16-0/32 og singel 8/22 og så videre.

Vi kan dermed levere ønskede fraksjoner – uansett små eller store kvanta – og vi samarbeider på båtfrakt med blant andre Seaworks, som har bånd med lengder opptil 30 meter. Dermed trenger man ikke kai for å kunne ta imot varene.

Meyership er også en samarbeidspartner på båtfrakt.

Vi kan tilby leveranser levert ulike lastebiler eller semier med ønskede kvanta i fra 1-35 tonn fast pris levert.

Levert med båt  fra 550 – 2500 tonn, med eller uten transportbånd.

Midt i skipsleia

Vårt steinbrudd på Stakkskaret ligger i skipsleia ved Rørvik, noe som gjør det enkelt for forbigående båter å laste.

Våre grustak & steinbrudd

Du kan lese mer om våre grustak og steinbrudd her.

Dette skiper vi ut:

Subbus:

 • 0-6 mm
 • 0-8 mm
 • 0-11 mm
 • 0-16 mm
 • 0-22 mm
 • 0-32 mm

Pukk:

 • Grovpukk 20-120 mm
 • Grovpukk 32-64 mm
 • Naturpukk 20-90 mm

Singel:

 • Knust strøsingel 4-8 mm
 • Knust singel 8-16 mm
 • Knust singel 16-32 mm
 • Natur singel 8-20 mm

Sand:

 • Støpsand 0-6 mm
 • Støpsand 0-8 mm
 • Uharpet støpesand

Annet:

 • Bruddstein
 • Fyllmasse
 • Knust asfalt
 • Harpet matjord
 • Deponering av fyllmasse

Subbus:

 • 0-6 mm
 • 0-11 mm
 • 0-16 mm
 • 0-22 mm
 • 0-32 mm

Sand:

 • Støpesand 0-8 mm

Singel:

 • Knust strøsingel 4-8 mm
 • Knust singel 8-16 mm

Pukk:

 • Grovpukk 20-120 mm
 • Grovpukk 32-64 mm

Annet:

 • Bruddstein
 • Knust asfalt
 • Harpet matjord
 • Murstein