Våre grusprodukter


For oss er intet oppdrag for lite – eller for stort.

Vi kan levere våre produkter med hjullaster i nærområdet (Kolvereid), med tippsemi som rommer opptil 33-tonns last. Fra kai om bord i båt kan vi laste fra Kolvereidvågen, eller Stakkskaret. Trykk her for å lese mer om våre grustak og steinbrudd.

Vi tilbyr blant anet fyllmasser, støpesand, pukk, singel, grus, subbus og matjord. Andre kvaliteter kan produseres på bestilling.

Pris fås på forespørsel. For bestilling ta kontakt på epost jornotto@ngruppen.no eller tlf 979 85 166.

Oversikt over hva vi tilbyr ved våre masseuttak:

Subbus:

 • 0-6 mm
 • 0-8 mm
 • 0-11 mm
 • 0-16 mm
 • 0-22 mm
 • 0-32 mm

Pukk:

 • Grovpukk 20-120 mm
 • Grovpukk 32-64 mm
 • Naturpukk 20-90 mm

Singel:

 • Knust strøsingel 4-8 mm
 • Knust singel 8-16 mm
 • Knust singel 16-32 mm
 • Natur singel 8-20 mm

Sand:

 • Støpsand 0-6 mm
 • Støpsand 0-8 mm
 • Uharpet støpesand

Annet:

 • Bruddstein
 • Fyllmasse
 • Knust asfalt
 • Harpet matjord
 • Deponering av fyllmasse

Subbus:

 • 0-6 mm
 • 0-11 mm
 • 0-16 mm
 • 0-22 mm
 • 0-32 mm

Sand:

 • Støpesand 0-8 mm

Singel:

 • Knust strøsingel 4-8 mm
 • Knust singel 8-16 mm

Pukk:

 • Grovpukk 20-120 mm
 • Grovpukk 32-64 mm

Annet:

 • Bruddstein
 • Knust asfalt
 • Harpet matjord
 • Murstein

Subbus:

 • 0-8 mm
 • 0-11 mm
 • 0-16 mm
 • 0-32 mm

Sand:

 • Støpesand 0-8 mm

Singel:

 • Knust strøsingel 4-8 mm
 • Knust singel 8-16 mm

Pukk:

 • Grovpukk 20-60 mm
 • Grovpukk 30-100 mm
 • Naturpukk 20-120 mm

Annet:

 • Bruddstein
 • Fyllmasse 0-150 mm
 • Naturgrus 0-16 mm