Våre grusprodukt

For oss er intet oppdrag for lite – eller for stort.

Vi kan levere våre produkter med hjullaster i nærområdet (Kolvereid), med tippsemi som rommer opptil 33-tonns last, og til kai om bord i båt. Pris fås på forespørsel

 • Fyllmasser
 • Usortert støpesand
 • Grovpukk/ skarstein natur og knust
 • Strøsand 0/6mm & 0/8mm – med og uten saltblanding
 • Støpesand 0/8mm godkjent NS-EN 12620
 • Natursingel og knust singel8/16mm godkjent NS-EN 12620
 • Knust singel 16-32mm
 • Veigrus 0/20 sortert
 • Veigrus 0/20 knust/ sortert
 • Subbus 0/8mm
 • Subbus0/16mm
 • Subbus 0/32mm

Andre kvaliteter kan produseres på bestilling.

NB: Vi har i tillegg mye grovpukk og større steiner som er sortert ut, som kan egne seg til hager eller andre prosjekter der kunder ønsker større, runde steiner.

Info/ bakgrunn til vår grusgruve

Nærøysund Kraftbetong AS driver Storbjørkåsen grusgruve, som er en løsmasseforekomst på cirka 5 millioner kubikkmeter. Denne grusgruva ligger én kilometer utenfor kommunesenteret Kolvereid i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag.

Forekomsten har delvis vært dårlig utnyttet/drevet frem til vi overtok i 2003. Fra overtakelsen har vi sett et stort potensial i denne grusgruva. Vi har drevet med innleid produksjon av sortering med det siste innen sorteringsutstyr for å komme frem til den optimale og stabile siktekurve. Under denne perioden er grusen utprøvd i både steinproduksjon, ferdigbetong, og skb-betong.