Storbjørkåsen Grustak

Hjem Våre grustak og steinbrudd / Storbjørkåsen Grustak

Storbjørkåsen Grustak

Nærøysund Kraftbetong AS driver Storbjørkåsen grusgruve, som er en løsmasseforekomst på cirka 5 millioner kubikkmeter. Denne grusgruva ligger én kilometer utenfor kommunesenteret Kolvereid i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag.

Forekomsten har delvis vært dårlig utnyttet/drevet frem til vi overtok i 2003. Fra overtakelsen har vi sett et stort potensial i denne grusgruva. Vi har drevet med innleid produksjon av sortering med det siste innen sorteringsutstyr for å komme frem til den optimale og stabile siktekurve. Under denne perioden er grusen utprøvd i både steinproduksjon, ferdigbetong, og skb-betong.

Adresse: Bjørkåsveien 141, 7970 Kolvereid

Næringsareal: 15 mål