Spillum Båtforening

Hjem / Referanser / Spillum Båtforening

Spillum Båtforening

Vi leverte 50 meter komplett kaianlegg med utriggere, forankringsmateriell, og sørget også for utlegging av anlegget. Dette er en av mange kaileveranser vi har hatt de siste årene.