Bjønnamoen masseuttak/ grustak

Hjem Våre grustak og steinbrudd / Bjønnamoen masseuttak/ grustak

Navn: Bjønnamoen masseuttak/ grustakSted: Høylandet

Bjønnamoen Masseuttak/ grustak 

Bjønnamoen masseuttak/ grustak i Høylandet Kommune.