Nærøysund Kraftbetong skal:

  • være et førsteklasses selskap som tilbyr våre kunder et godt produkt av høy kvalitet.
  • ivareta miljøet og omgivelsene på en sikker måte, og bidra med verdiskapning.
  • ha motiverte mennesker og kvalitetsutstyr som bidrar til å styrke bedriftens mål.

Våre kjerneverdier:

  • Vi vil skape et selskap som bidrar til verdiskapning og utvikling i nærmiljøet på en positiv og sikker måte.
  • Vi tror på ringvirkninger ved å bruke lokale entreprenører og firma til våre prosjekter.
  • Vi er lokalpatrioter og ønsker sterkt å bidra på en positiv måte til vårt nærmiljø.
  • Vi vil skape sikre og gode arbeidsplasser for våre ansatte.

Kvalitet: Et overordnet mål fra start til ferdigstillelse Respekt: For kunder og leverandører.Vi vil tilby kundene et produkt av beste kvalitet, og vårt forhold til leverandører skal borge for gjensidig, god respekt Ansatte: Skal settes i høysete når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Våre ansatte skal læres opp for å ivareta sin helse og sikkerhet Finansiell orden: Sikre økonomisk vekst til fordel for aksjonærer, ansatte, kunder og nærmiljøet Tekniske løsninger: For kontinuerlig å gjøre forbedringer av våre produkter