Om Nærøysund Kraftbetong AS

Fra vår base i Storbjørkåsen like utenfor landets minste by – Kolvereid – kan vi konstatere at vår bedrift har hatt en eventyrlig utvikling siden oppstarten i 2002. Nærøysund Kraftbetong har i dag en moderne og effektiv maskinpark – samt 35 svært dyktige medarbeidere. Vi leverer betong, stein og grus til kunder over hele landet, og fra vårt eget kaianlegg skiper vi hvert år ut om lag 150 000 tonn naturgrus og fjell til ulike formål. Nærøysund Kraftbetong er i dag eid av de to investeringsselskapene Nærøysund Invest AS og Okstad Invest AS. Felles for dem begge to er at de er lokalt forankret med lokale eiere.

De er ikke bare på eiersiden Nærøysund Kraftbetong har et lokalt perspektiv. Vi bruker lokale firma for å gi gode ringvirkninger og lokal verdiskapning.

Siden oppstarten i 2002 har vi sørget for å få utført et særdeles bredt utvalg arbeidsoppgaver.

 • I dag er dette våre kjerneområder:
  Steinbrudd/ grustak: Salg og utskiping av alt innen grus og pukk – både naturgrus og knust fjell
 • Ferdigbetong: Sertifisert av kontrollrådet etter NS-EN 206
 • Betongpumping: Med 35-meters kranarm når vi fram på steder som i utgangspunktet er vanskelig tilgjengelige
 • Betongprodukter: Produksjon av alt fra forskalingsblokk og forstøtingsmur til kummer og kumlokk
 • Flytekaier: Produksjon av betongflytekaier og levering av komplette anlegg med utriggere, landgang, lyspunkt og fortøyingspakker
 • Grunnarbeid: Salg av alt fra plastrør og isopor til armering
 • Rescon Maipei: Vi selger alt av hva denne produsenten byr på; fra avretningsmasse og epoxy til mørtel og spesialprodukter for behandling av betong
 • Veiarbeid vinter: Snøbrøyting og strøing
 • Veiarbeid sommer: Grusing, kantklipping, saging, feiing og generelt vedlikeholdsarbeid

Kontakt oss