En av en rekke av våre tippsemihengere med utskyv.

Denne er av merket NorSlep, og er en 2008-modell.