(Scroll down for English version)

Arbeidsgiver: Nærøysund Kraftbetong AS
Stillingstittel: Tømrer/ betongarbeider
Frist: 24.10.2018
Sted: Storbjørkåsen Grustak
Varighet: Fast stilling

Tømrere/ betongarbeidere er svært viktig for Nærøysund Kraftbetongs virksomhet. I den forbindelse søker vi etter tømrere/ betongarbeidere som har vilje og evne til å være med på våre byggeprosjekter på en respektfull og bestemt måte.

Som tømmer/ betongarbeider i Nærøysund Kraftbetong AS vil din jobb for det meste gå ut på betongarbeid, forskaling og snekring.

Vi søker deg som:

 • Er strukturert men fleksibel når situasjonen krever det av deg.
 • Har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt med andre mennesker.
 • Løser oppgaver og tar ansvar på en selvstendig og effektiv måte.
 • Er serviceinnstilt.
 • Du er entusiastisk og motiverende.
 • Er tydelig og løsningsorientert og har evne til å takle travle hverdager.
 • Du har god erfaring innenfor bygg og anlegg.
 • Min sertifikat klasse B.

Vi tilbyr deg en stilling der du sammen med dyktige kollegaer blir viktig i den videre utviklingen av vår virksomhet.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Jørn Otto Røed på mobil 979 85 166 eller styreleder Stein Okstad på mobil 971 58 608

Søknad med CV sendes til mail@kraftbetong.ngruppen.no

Søknadsfrist: 24.10.2018

 

Om arbeidsgiveren

Nærøysund Kraftbetong AS inngår som et datterselskap i Nærøysundgruppen (Nærøysund Holding AS). Selskapet ble stiftet i 2002, og har i dag ca. 35 ansatte. Selskapet driver med salg og utkjøring av betong, stein og grus til kunder over hele landet. Nærøysund Kraftbetong AS er et stort velrenommert selskap med solid økonomi og eierskap.

TiltredelseEtter avtale
Sektor: Privat
Sted: Storbjørkåsen Grustak, 7970 Kolvereid
Lønn: Etter avtale
Bransje: Bygg og anlegg

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson     Jørn Otto Røed
Stillingstittel         Daglig leder
Telefon                 954 50 250

 

 

 

ENGLISH VERSION


Employer: Nærøysund Kraftbetong AS
Job title: Carpenter/ concrete worker
Last day to apply: 24.10.2018
Place: Storbjørkåsen Grustak
Duration: Permanent position

Carpenters/ concrete workers are very important for Nærøysund Kraftbetong’s business. In this regard, we are looking for carpenters/ concrete workers that has the will and ability to participate in our construction projects in a respectful and specific way.

As a carpenter/ concrete worker in Nærøysund Kraftbetong AS, your job will mostly be concrete work, construction work and carpentry.

We are looking for people who:

 • Is structured but flexible when the situation requires it.
 • Have good cooperative skills and communicate well with other people.
 • Solves tasks and takes responsibility in an independent and efficient manner.
 • Is service set.
 • You are enthusiastic and motivated.
 • Is clear and solution oriented and has the ability to cope with busy weekdays.
 • Must have EU citizenship or work permit in Norway.
 • Must be able to speak Norwegian or English.
 • You must have good experience in construction work.
 • Minimum certificate class B.

There is the possibility of renting a dorm from us, if needed.

We offer you a position where you, together with skilled colleagues, become important in the further development of our business.

For more information, please contact general manager Jørn Otto Røed on phone +47 979 85 166 or chairman Stein Okstad on phone +47 971 58 608.

Please send application with CV to mail@kraftbetong.ngruppen.no

Last day to apply: 24.10.2018

 

About the employer

Nærøysund Kraftbetong AS is a subsidiary of Nærøysund Holding AS (Nærøysund Holding AS). The company was founded in 2002 and today has approx. 35 employees. The company is engaged in the sale and execution of concrete, stone and gravel to customers all over the country. Nærøysund Kraftbetong AS is a large reputable company with solid economy and ownership.

Accession: By appointment
Sector: Private
Place: Storbjørkåsen Grustak, 7970 Kolvereid
Salary: By appointment
Industry: Construction

Questions about the position

Contact person     Jørn Otto Røed
Job title                 general manager
Phone                   +47 979 85 166