(Scroll down for English version)

Arbeidsgiver: Nærøysund Kraftbetong AS
Stillingstittel: Lastebilsjåfør
Frist: 24.10.2018
Sted: Storbjørkåsen Grustak
Varighet: Fast stilling

Nærøysund Kraftbetong AS er I fortsatt stor vekst, og i den forbindelse søker vi etter lastebilsjåfør som ønsker å være med på våre oppdrag, som for det meste går ut brøyting, betongkjøring og kjøring av pukk i Ytre Namdal.

Vi søker deg som:

 • Er strukturert men fleksibel når situasjonen krever det av deg.
 • Har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt med andre mennesker.
 • Løser oppgaver og tar ansvar på en selvstendig og effektiv måte.
 • Er serviceinnstilt.
 • Du er entusiastisk og motiverende.
 • Løsningsorientert og har evne til å takle travle hverdager.
 • Lastebilsertifikat klasse C (E).
 • Ønskelig med god erfaring innenfor sjåfør yrket.

Vi tilbyr deg en stilling der du sammen med dyktige kollegaer blir viktig i den videre utvikling av vår virksomhet.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Jørn Otto Røed på mobil 979 85 166 eller styreleder Stein Okstad på mobil 971 58 608

Søknad med CV sendes til mail@kraftbetong.ngruppen.no

Søknadsfrist: 24.10.2018

 

Om arbeidsgiveren

Nærøysund Kraftbetong AS inngår som et datterselskap i Nærøysundgruppen (Nærøysund Holding AS). Selskapet ble stiftet i 2002, og har i dag ca. 35 ansatte. Selskapet driver med salg og utkjøring av betong, stein og grus til kunder over hele landet. Nærøysund Kraftbetong AS er et stort velrenommert selskap med solid økonomi og eierskap.

TiltredelseEtter avtale
Sektor: Privat
Sted: Storbjørkåsen Grustak, 7970 Kolvereid
Lønn: Etter avtale
Bransje: Transport

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson     Jørn Otto Røed
Stillingstittel         daglig leder
Telefon                 979 85 166

 

 

 

 

ENGLISH VERSION


Employer: Nærøysund Kraftbetong AS
Job title: Truck driver
Last day to apply: 24.10.2018
Place: Storbjørkåsen Grustak
Duration: Permanent position

Nærøysund Kraftbetong AS is still growing big, and because of that we are looking for truck driver who wishes to participate in our assignments, which mostly involves concrete and gravel delivery in Ytre Namdal.

We are looking for people who:

 • Is structured but flexible when the situation requires it of you
 • Have good cooperative skills and communicate well with other people.
 • Solves tasks and takes responsibility in an independent and efficient manner.
 • Is service set.
 • You are enthusiastic and motivating.
 • Solution-oriented and able to cope with busy weekdays.
 • Must have EU citizenship or work permit in Norway.
 • Must be able to speak Norwegian or English.
 • Truck drivers license class C (E).
 • Wishing that you have good experience in the driver profession.

There is the possibility of renting a dorm from us, if needed.

We offer you a position where you, together with skilled colleagues, become important in the further development of our business.

For more information, please contact general manager Jørn Otto Røed on phone +47 979 85 166 or chairman Stein Okstad on phone +47 971 58 608.

Please send application with CV to mail@kraftbetong.ngruppen.no

Last day to apply: 24.10.2018

 

About the employer

Nærøysund Kraftbetong AS is a subsidiary of Nærøysund Holding AS (Nærøysund Holding AS). The company was founded in 2002 and today has approx. 35 employees. The company is engaged in the sale and execution of concrete, stone and gravel to customers all over the country. Nærøysund Kraftbetong AS is a large reputable company with solid economy and ownership.

Accession: By appointment
Sector: Private
Place: Storbjørkåsen Grustak, 7970 Kolvereid
Salary: By appointment
Industry: Transportation

Questions about the position

Contact person     Jørn Otto Røed
Job title                 general manager
Phone                   +47 979 85 166