I dag har vi flere grustak og steinbrudd som ligger strategisk plassert i område og tilgangen vår på råstoff er god.


Plasseringer