Dette lastebåndet benyttes eksempelvis under lasting av grus over på båter.