Bruk av krokløftutstyr gir oss enda større fleksibilitet.

Dette er en 2010-modell trippelkjerre krokhenger av merket NorSlep.