Her har vi levert betong til både kaianlegg og fundament til vindmøllene. Oppdraget ble i hovedsak utført av Multibygg AS. Oppdraget ble for vår del startet i 2003 og er under videre utvikling med forhåpentligvis nye leveranser av betong.