Dette året ble det store gjennomslaget for salg av støpesand til større kunder. Dette var noe vi jobbet med ei stund, og dette året fikk vi også CE-merking NS-EN 12620.