Ole Joar Bergslid Service AS hadde her ansvaret for å bygge ut settefiskanlegget på Kongsmoen. Vi leverte betongen.