Vi har to slike Finlay 683 sorteringsverk. Dette er en 2006-modell – med jordfres.