Bruken av krokløftutstyr gjør oss enda mer fleksible i forhold til vegtransport.

Dette dumperflaket var nytt i 2004.