Klipping og rydding av veikanter er oppdrag som utføres av oss.

Dette er en 2007-modell Ducker kant- og rekkverksklipper.