Denne – en 1996-modell Briab betongsemi – rommer 10 kubikkmeter og har utskyv.