Med vårt eget blandeverk lokalisert på Ottersøy – midt i skipsleia – blir vi enda mer fleksible i forhold til leveranser av ferdigbetong.