Nærøysund Kraftbetong AS søker tømrer/ betongarbeider

 

Arbeidsgiver: Nærøysund Kraftbetong AS
Stillingstittel: Tømrer/ betongarbeider
Frist: 01.06.2021
Sted: Nærøysund Kommune
Varighet: Fast stilling

Tømrere/ betongarbeidere er svært viktig for Nærøysund Kraftbetongs virksomhet. I den forbindelse søker vi etter tømrere/ betongarbeidere som har vilje og evne til å være med på våre byggeprosjekter på en respektfull og bestemt måte.

Som tømmer/ betongarbeider i Nærøysund Kraftbetong AS vil din jobb for det meste gå ut på betongarbeid, forskaling og snekring.

Vi søker deg som:

 • Er strukturert men fleksibel når situasjonen krever det av deg.
 • Har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt med andre mennesker.
 • Løser oppgaver og tar ansvar på en selvstendig og effektiv måte.
 • Er serviceinnstilt.
 • Du er entusiastisk og motiverende.
 • Er tydelig og løsningsorientert og har evne til å takle travle hverdager.
 • Du har god erfaring innenfor bygg og anlegg.
 • Min sertifikat klasse B.

Vi tilbyr deg en stilling der du sammen med dyktige kollegaer blir viktig i den videre utviklingen av vår virksomhet.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Jørn Otto Røed på mobil 979 85 166.

Søknad med CV sendes til kontakt@ngruppen.no

Søknadsfrist: 01.06.2021

 

Om arbeidsgiveren

Nærøysund Kraftbetong AS inngår som et datterselskap i Nærøysund Gruppen AS. Selskapet ble stiftet i 2002, og har i dag ca. 35 ansatte. Selskapet driver med salg og utkjøring av betong, stein og grus til kunder over hele landet. Nærøysund Kraftbetong AS er et stort velrenommert selskap med solid økonomi og eierskap.

TiltredelseEtter avtale
Sektor: Privat
Sted: Storbjørkåsen Grustak, 7970 Kolvereid
Lønn: Etter avtale
Bransje: Bygg og anlegg

 

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson     Jørn Otto Røed
Stillingstittel         Daglig leder
Telefon                  979 85 166
Epost                    jornotto@ngruppen.no

Igangsatt planarbeid for Østtun Masseuttak

§ 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Østtun masseuttak» i Namsos kommune. Iht. pbl § 12-9 legges forslag til planprogram for samme plan ut til offentlig ettersyn. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 271/1-2 på Salsnes.

Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende masseuttak ved Østtun og å anlegge ei utskipingshavn for frakt av masser via båt.

Planen er vurdert til å kunne ha vesentlig virkning for miljø og samfunn og det er derfor stilt krav om at det skal utarbeides planprogram og konsekvensutredning.

Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet rettes til Trønderplan v/Erlend Gystad, postboks 3005, 7709 Steinkjer, eg@tronderplan.no. Frist for merknader er satt til 06.11.20.

Dokumenter:

Planprogram Østtun masseuttak
Varslede høringsinstanser og grunneiere
Vedlegg 01 Plankart 1 av 3
Vedlegg 02 Plankart 2 av 3
Vedlegg 03 Plankart 3 av 3
Vedlegg Anholmen oppsummering og uttalelser knyttet til risikokartlegging rev01
Vedlegg Naturtypekartlegging Østtun Masseuttak
Vedlegg Rapport fra arkeologisk registrering - Østtun masseuttak
Vedlegg Referat oppstartsmøte Østtun masseuttak 20200826

 


Ny og viktig merkedag for Nærøysund Gruppen

Vi inngikk i dag en ny stor avtale om totalentreprise på utbygging av nytt vannkraftverk på Terråk.

Utbyggingen har en ramme på mellom 25-30 millioner og i tillegg er vi inne på eiersiden til kraftverket. Dette er i tråd med vår miljøstrategi om å redusere "fotavtrykket". Dette er det andre kraftverket vi nå skal bygge på Terråk. Sistnevnte vannkraftverk har en størrelse som tilsvarer omtrentelig strømforbruket til alle husstandene på Terråk.
Vi er stolte og ydmyke for å ha fått denne muligheten😀
(NB : Hendende ble "spritet" både før og etter 🤝)


Tilbud på harpet matjord

Fra vårt lager i Storbjørkåsen på Kolvereid, har vi nå tilbud på harpet matjord til kun kr 250,- pr. kubikk! 

For bestilling ring oss på tlf +47 743 95 900 eller epost sentralbord@kraftbetong.no

Ta gjerne kontakt med oss for gode priser på levering/ frakt.


Nytt prosjekt og ny kontrakt!

 

Nærøysund Gruppen har sikret seg en ny betydningsfull kontrakt. Grunnarbeid og betongleveranser til nye Rørvik Spektrum "idrettshall".

Vi takker for tilliten😊


Super tilbud på subbus 0/32 (2 sort) kun nå i februar!

Fra mandag neste uke kjører vi på med super tilbud på subbus 0/32 (2 sort) fra vårt lager på Purkholmen! 🤩 Ta kontakt for bestilling


De nyeste tilskuddene til maskinparken

Overlevering av lastebilene hos Scania i Namsos.

Nå nylig har vi overtatt mye nytt utstyr, som blant annet består av 2 nye lasterbiler og ny tippsemi for vår tungtrekker. De 2 nye lastebilene er splitter nye Scania R650 next generation 8x4 med Mahlers underliggende skjær, fullt brøyterigget og pallfinger krok. Den nye tippsemien er tippsemi fra Charnell. Riktig god helg til alle sammen!

 

Scania R650 next generation 8x4
Tippsemi fra Charnell

Nå tilbyr vi kranbiltjenester!

Siden Nærøysund Kraftbetong AS ble stiftet i 2002 har vi alltid vært ute etter å tilby flere tjenester og vi har vært opptatt med å utvide vårt selskap. Nå har vi investert i en ny lastebil med en kraftplugg av kran og tilbyr nå kran- og transporttjenester.

Kranbilen vi har skaffet er en Volvo FH 540 2019 modell montert med krantype HMF. Totalt er den 95 tonn og har en voldsom løftekapasitet på over ca 18.500 kg på 4,4 meter. På 34 meters rekkevidde har den en løftekapasitet på 400 kg. Lastebilen er utstyrt med jibb, vinsj, og båtstøtter osv.

For bestilling på kran- og transporttjenester, ring oss på telefon 482 67 219 eller send epost til mail@kraftbetong.no

 


Elgjakt tilbud på subbus 0/32 (2 sort)

Vi har tilbud på subbus 0/32 (2 sort) fra vårt lager på Purkholmen i Ottersøy. Pris pr. tonn kr 42,- eks mva (minimum lass, 10 tonn).

Tilbudet gjelder så lenge lagret holder!

Ta kontakt med oss for gode priser på frakt/ levering. Ved henting må dette avtales på forhånd.
Bestill via tlf på 743 95 900 eller epost til sentralbord@kraftbetong.no


Nærøysund Kraftbetong AS søker tømrer/ betongarbeidere

(Scroll down for English version)

Arbeidsgiver: Nærøysund Kraftbetong AS
Stillingstittel: Tømrer/ betongarbeider
Frist: 24.10.2018
Sted: Storbjørkåsen Grustak
Varighet: Fast stilling

Tømrere/ betongarbeidere er svært viktig for Nærøysund Kraftbetongs virksomhet. I den forbindelse søker vi etter tømrere/ betongarbeidere som har vilje og evne til å være med på våre byggeprosjekter på en respektfull og bestemt måte.

Som tømmer/ betongarbeider i Nærøysund Kraftbetong AS vil din jobb for det meste gå ut på betongarbeid, forskaling og snekring.

Vi søker deg som:

 • Er strukturert men fleksibel når situasjonen krever det av deg.
 • Har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt med andre mennesker.
 • Løser oppgaver og tar ansvar på en selvstendig og effektiv måte.
 • Er serviceinnstilt.
 • Du er entusiastisk og motiverende.
 • Er tydelig og løsningsorientert og har evne til å takle travle hverdager.
 • Du har god erfaring innenfor bygg og anlegg.
 • Min sertifikat klasse B.

Vi tilbyr deg en stilling der du sammen med dyktige kollegaer blir viktig i den videre utviklingen av vår virksomhet.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Jørn Otto Røed på mobil 979 85 166 eller styreleder Stein Okstad på mobil 971 58 608

Søknad med CV sendes til mail@kraftbetong.ngruppen.no

Søknadsfrist: 24.10.2018

 

Om arbeidsgiveren

Nærøysund Kraftbetong AS inngår som et datterselskap i Nærøysundgruppen (Nærøysund Holding AS). Selskapet ble stiftet i 2002, og har i dag ca. 35 ansatte. Selskapet driver med salg og utkjøring av betong, stein og grus til kunder over hele landet. Nærøysund Kraftbetong AS er et stort velrenommert selskap med solid økonomi og eierskap.

TiltredelseEtter avtale
Sektor: Privat
Sted: Storbjørkåsen Grustak, 7970 Kolvereid
Lønn: Etter avtale
Bransje: Bygg og anlegg

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson     Jørn Otto Røed
Stillingstittel         Daglig leder
Telefon                 954 50 250

 

 

 

ENGLISH VERSION


Employer: Nærøysund Kraftbetong AS
Job title: Carpenter/ concrete worker
Last day to apply: 24.10.2018
Place: Storbjørkåsen Grustak
Duration: Permanent position

Carpenters/ concrete workers are very important for Nærøysund Kraftbetong's business. In this regard, we are looking for carpenters/ concrete workers that has the will and ability to participate in our construction projects in a respectful and specific way.

As a carpenter/ concrete worker in Nærøysund Kraftbetong AS, your job will mostly be concrete work, construction work and carpentry.

We are looking for people who:

 • Is structured but flexible when the situation requires it.
 • Have good cooperative skills and communicate well with other people.
 • Solves tasks and takes responsibility in an independent and efficient manner.
 • Is service set.
 • You are enthusiastic and motivated.
 • Is clear and solution oriented and has the ability to cope with busy weekdays.
 • Must have EU citizenship or work permit in Norway.
 • Must be able to speak Norwegian or English.
 • You must have good experience in construction work.
 • Minimum certificate class B.

There is the possibility of renting a dorm from us, if needed.

We offer you a position where you, together with skilled colleagues, become important in the further development of our business.

For more information, please contact general manager Jørn Otto Røed on phone +47 979 85 166 or chairman Stein Okstad on phone +47 971 58 608.

Please send application with CV to mail@kraftbetong.ngruppen.no

Last day to apply: 24.10.2018

 

About the employer

Nærøysund Kraftbetong AS is a subsidiary of Nærøysund Holding AS (Nærøysund Holding AS). The company was founded in 2002 and today has approx. 35 employees. The company is engaged in the sale and execution of concrete, stone and gravel to customers all over the country. Nærøysund Kraftbetong AS is a large reputable company with solid economy and ownership.

Accession: By appointment
Sector: Private
Place: Storbjørkåsen Grustak, 7970 Kolvereid
Salary: By appointment
Industry: Construction

Questions about the position

Contact person     Jørn Otto Røed
Job title                 general manager
Phone                   +47 979 85 166