Nærøysund Kraftbetong AS søker tømrer/ betongarbeider

Tømrere/ betongarbeidere er svært viktig for Nærøysund Kraftbetongs virksomhet. I den forbindelse søker vi etter tømrere/ betongarbeidere som har vilje og evne til å være med på våre byggeprosjekter på en respektfull og bestemt måte.

Igangsatt planarbeid for Østtun Masseuttak

§ 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Østtun masseuttak» i Namsos kommune. Iht. pbl § 12-9 legges forslag til planprogram for samme plan ut til offentlig ettersyn. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 271/1-2 på Salsnes.

Ny og viktig merkedag for Nærøysund Gruppen

Utbyggingen har en ramme på mellom 25-30 millioner og i tillegg er vi inne på eiersiden til kraftverket.

Tilbud på harpet matjord

Fra vårt lager i Storbjørkåsen på Kolvereid, har vi nå tilbud på harpet matjord til kun kr 250,- pr. kubikk! 

Nytt prosjekt og ny kontrakt!

Nærøysund Gruppen har sikret seg en ny betydningsfull kontrakt

Super tilbud på subbus 0/32 (2 sort) kun nå i februar!

Fra mandag neste uke kjører vi på med super tilbud på subbus 0/32 (2 sort) fra vårt lager på Purkholmen! 🤩 Ta kontakt for bestilling

De nyeste tilskuddene til maskinparken

Nå nylig har vi overtatt mye nytt utstyr, som blant annet består av 2 nye lasterbiler og ny tippsemi for vår tungtrekker.

Nå tilbyr vi kranbiltjenester!

Siden Nærøysund Kraftbetong AS ble stiftet i 2002 har vi alltid vært ute etter å tilby flere tjenester og vi har vært opptatt med å utvide vårt selskap. Nå har vi investert i en ny lastebil med en kraftplugg av kran og tilbyr nå kran- og transporttjenester.

Elgjakt tilbud på subbus 0/32 (2 sort)

Vi har tilbud på subbus 0/32 (2 sort) fra vårt lager på Purkholmen i Ottersøy. Pris pr. tonn kr 42,- eks mva (minimum lass, 10 tonn).