Ferjekai Borgan
Ferjekai Borgan
M/F Haranes
M/F Haranes
Ianko med pumpebil
Ianko med pumpebil
Levering fra ferje
Levering fra ferje
Levering fra ferje
Levering fra ferje
Levering fra ferje
Levering fra ferje

Levert betong til rehablitering av fejekaia på Borgan Ca. 100M3. Rehabiliterings arbeidet utføres av: Multi-bygg AS & Brønnøypel AS