I forbindelse med bygging av Ytre Vikna vindmøllepark leverte vi betong til møllefundamenter og trafo, samt knust fjell til bærelag. Oppdragsgiver var entreprenør Johs. Syltern.