På oppdrag fra entreprenør Tore Løkke leverte vi knust fjell, pukk og forsterkningslag til arbeid på flystripe med Rørvik lufthavn Ryum.