Nærøy og Vikna lensmannskontorer ble ferdigstilt i august 2012 – like ved Postens distribusjonssentral i Ytre Namdal.