Siden 2009 har vi hatt ansvaret for vintervedlikehold av veier på Arnøya, Fikkan og omegn – på oppdrag fra Nærøy kommune.