Siden 2008 har vi stått for kantklipping og saging langs alle gamle riks- og fylkesveger til Mestas funksjonskontrakt i Ytre Namdal.