Fra 2008 har vi hatt vintervedlikehold i rodene 3 og 12 til Mestas funksjonskontrakt i Ytre Namdal.